Wettelijke vermeldingen

EIGENAAR VAN DE WEBSITE
Globule Bleu SPRL
Quai Mativa 62,
4000 Luik
België
Btw-nummer: BE0475155191
info@globulebleu.com

INTELLECTUELE EIGENDOM & AUTEURSRECHTEN
Website: © Globule Bleu SPRL, alle rechten voorbehouden.
Foto’s & illustraties: © Globule Bleu SPRL;
De volledige inhoud van de website is onderworpen aan de geldende wetgeving betreffende auteursrechten en intellectuele eigendom. Alle teksten, afbeeldingen en andere inhoud zijn beschermd door een reproductierecht.

VERWEZENLIJKING & HOSTING
Globule Bleu SPRL
Content management – e-commerce- en e-business-software – e-commerce-pakket, business to customers en business to business – web- en intranetontwikkeling – ontwikkeling op maat – marketingbureau – offline marketing.
Quai Mativa, 62
4020 Luik
Btw-nummer: BE0475155191
E-mailadres: info@globulebleu.com
Website: www.globulebleu.com

WEBHOSTING / DATACENTER
Hosting van de website gebeurt door het bedrijf OVH.
SAS met een kapitaal van 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-code: 2620Z
Btw-nummer: FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
Tel: +33 899 701 761 – Fax: +33 3 20 20 09 58
E-mailadres: support@ovh.com
Website: www.ovh.com

GEBRUIKSVOORWAARDEN
TOEGANGSVOORWAARDEN
Elke persoon (hierna de ‘gebruiker’) die deze website bezoekt (hierna  ‘de website’) wordt verondersteld onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan met alle gebruiksvoorwaarden van de website die door de eigenaar (hierna ‘de uitgever’) gepubliceerd zijn.  De website is altijd en overal ter wereld toegankelijk. De gebruiker die verbinding maakt met de website draagt alleen de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wetten en voorschriften die van kracht zijn in het land waar hij zich bevindt of van het land van waaruit hij verbinding maakt met de website.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door de uitgever worden gewijzigd. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website. Ze zijn beschikbaar en gepubliceerd op de website en kunnen op elk moment geraadpleegd worden door de gebruiker. Indien een van de bepalingen van de huidige voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Hoewel alle informatie op de website zorgvuldig is gecontroleerd, kunnen wij geen garantie geven over de juistheid ervan. In geen geval kan de uitgever verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de informatie. De uitgever kan niet garanderen dat de gegevens compleet, nauwkeurig of actueel zijn. Alle informatie wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen, fouten of onvolledigheid.
De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden waarnaar de website via hyperlinks verwijst of van dewelken de website hyperlinks ontvangt.
Ten slotte wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af en sluit elke garantie uit in geval van onderbreking of storing van de website. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van toegang tot de website of het gebruik ervan.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de regels met betrekking tot de gegevensbeschermingswetgeving.
In sommige gevallen, vooral wanneer de gebruiker persoonsgegevens invult en verzendt via bepaalde formulieren op de website, is het mogelijk dat sommige persoonsgegevens op de server worden opgeslagen. De uitgever verwerkt de persoonsgegevens die hij van de gebruiker heeft ontvangen uitsluitend om te reageren op het verzoek van de gebruiker en voor elke toekomstige e-mailcommunicatie die mogelijk voortvloeit uit een eventuele zakelijke relatie tussen de gebruiker en de uitgever.
De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen op de server worden opgeslagen voor back-up / registratie / statistische doeleinden voor een periode van maximaal 26 maanden, waarna ze automatisch worden verwijderd.
De persoonsgegevens van de gebruiker worden als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld, ze zullen dus nooit verkocht of doorgegeven worden aan derden zonder voorafgaande toestemming.
De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te bekijken, te verbeteren, bij te werken en te laten verwijderen. Dat kan op elk gewenst moment door een schriftelijk verzoek te sturen naar het adres: info@globulebleu.com